زبان فارسي2 درس پنجم

حجم فایل : 446.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا زبان فارسي2 درس پنجم مهم­ترین عواملی که در ایجاد نوشته مؤثرند(تفاوت نوشته­ها):
1- زبان
2- بیان
3- قالب
4- مخاطب
5- موضوع انواع زبان
علمی: برای موضوعات علمی، فلسفی، دینی به کار می­رود. ویژگی­ها: وجود اصلاحات خاص آن علم در متن، به کار رفتن کلمات به صورت صریح و آشکار، استفاده نکردن از آرایه­های ادبی.
ادبی: علاوه بر انتقال پیام و معنا به زیبایی آفرینی نیز توجه دارد. ویژگی­ها: 1. استفاده از خیال و آرایه­های ادبی،2. ایجاد احساس و عاطفه در خواننده،3. انتقال پیام به صورت غیر مستقیم. اداری: نوشته­ای که بین دو اداره یا شخص و اداره رد و بدل می­شود و از چهارچوب و الگوی خاصی پیروی می­کند: 1. استفاده از اصطلاحات خاص: احتراماً، استدعا دارم... 2. خلاصه و صریح است 3. با هدف خاصی نوشته می­شود 4. رسمی و قالبی است.
مطبوعاتی (روزنامه­ای): در روزنامه­ها، مجلات و نشریات مورد استفاده قرار می­گیرد که شامل این ویژگی­ها است: ویژگی­های مطبوعاتی: 1. استفاده از اصلاحات و عبارت­هایی که برای عموم قابل فهم باشد. گفتاری: در داستان­ها و نقل قول­ها کاربرد دارد. ویژگی­ها:1. جابه­جایی ارکان دستوری 2. استفاده از کلمات به صورت شکسته 3. استفاده از اصلاحات عامیانه، امثال و کنایات 4. ساده و بی­تکلف و قابل فهم بودن.
کودکانه: در داستان­های کودکانه که مخاطب کودک است کاربرد دارد. ویژگی­ها:1. ساده و قابل فهم بودن 2. صمیمی و عاطفی بودن 3. گویا و واضح بودن 4. بدون ابهام و متناسب با فهم کودک انواع بیان (چگونگی بیان و ارائه موضوع): 1- طنز: کاربرد در انتقادهای سیاسی و اجتماعی منظورش را غیر جدی و جذاب بیان کنند. 2- جد: برای بیان موضوعات دیگر مثل علمی، اداری و...
انواع موضوع: موضوع نوشته در انتخاب نوع آن تأثیر زیادی دارد و بسته به موضوع زبان و بیان خاص و متناسب خود را طلب می­کند و موضوع است که نوع قالب را مشخص می­کند موضوع­ها گوناگون است مثل: علمی، فلسفی، دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی.
انواع مخاطب:
1- شخصی (یک شخص خاص)
2- گروه یا قشر خاصی
3- عمومی (عموم مردم) انواع قالب (شکل و فرم بیان مطلب تا حدود زیادی بستگی به موضوع نوشته دارد):

1)مقاله: معمولاً برای بیان مطالب علمی به کار می­رود.
2)گزارش: برای شرح و توصیف یک رویداد، مکان یا موقعیت
3)قطعه ادبی: برای آفرینش زیبایی زبانی و بیان احساسات
4)داستان، رمان: برای بیان غیرمستقیم افکار نویسنده از طریق به تصویر کشیدن زندگی انسان 5-نامه: برای انتقال پیام رسمی یا دوستانه
6-نمایشنامه، فیلم­نامه: برای توصیف و به تصویر
7-کشیدن مقاطعی از زندگی به شکلی هنری
8-سفرنامه: برای شرح وقایع سفر واقعی یا خیالی
9-زندگینامه: برای شرح زندگانی یک شخص نوشتار معیار: به انواع نگارش در زبان فارسی امروز نوشتار معیار می­گویند و ویژگی­های آن به شرح ذیل است:
1...